Strony internetowe banków

Posted on

strony internetowe

strony internetowe

Współcześnie ciężko wyobrazić sobie dobrze funkcjonującą firmę nie prowadzącą własnej strony internetowej. Internet jest dziś obszarem, w którym praktycznie każdy, bez względu na wiek, płeć i inne różnice, prowadzi jakąś aktywność, choćby na portalach społecznościowych. A czy można internet wykorzystać do reklamowania swoich produktów? Nie tylko można, ale wręcz trzeba. Rzecz jasna zawartość i poziom rozbudowania danej strony www zależą od zasięgu działania przedsiębiorstwa. Im większa firma, tym bardziej rozbudowana strona www – jest to ważna zasada. Co ona powinna więc zawierać? Odpowiedzi na to pytanie warto udzielić, posługując się konkretnym przykładem.

Jaki może to być przykład? Dajmy na to banki, które należą do największych przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku, stąd też ich strony internetowe są bardzo rozbudowane. Można je podzielić, w pewnym uproszczeniu, na trzy główne działy (części, obszary zainteresowań, czy jakkolwiek by je nazwać). Pierwszym jest zestaw informacji o banku. Ze względu na wielkość tych korporacji, informacje te są bardzo liczne i złożone. Ale nie każdy czytelnik (internauta) się z nimi zaznajamia. Nie każdy bowiem lubi czytać o dacie założeniu, kapitale zakładowym, o ludziach, którzy tam pracują i którzy bankiem zarządzają, itp. Ale już np. opisy ciekawych faktach z historii banku, sukcesów czy celów działania znajdą dużo więcej zainteresowanych.

Drugim komponentem, jaki zawierają wszystkie strony internetowe, w tym także banków, jest zestaw danych o ofercie. W przypadku banków chodzi przede wszystkim o informacje o kontach bankowych, ale także innych produktach, jak lokaty, kredyty, produkty regularnego oszczędzania, itp. Wszystkie dostępne w danym banku produkty bankowe muszą być wyeksponowane i opisane, a na stronie www jest na to miejsce. Kolejną informacją, jaka powinna się tam znaleźć są warunki cenowe i koszty danego produktu. Może też być tam informacja o dostępności czasowej produktu, w przypadku produktu okresowego lub tymczasowej promocji.

Wreszcie, idąc dalej, trzecią częścią, jaką zawierają wszystkie strony internetowe banków są dane kontaktowe. Jest to najmniejszy dział, ale nie może go zabraknąć. Jego budowa może to wyglądać różnie, może być podany kontakt na infolinię, albo może tam być spis wszystkich oddziałów banku wraz z ich danymi kontaktowymi, itd.

Tags: , ,